Negocjacje Łódź

O mnie


Ukończyłem studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz filologię germańską na Wydziale Humanistycznym tegoż Uniwersytetu.

Po ukończeniu studiów podjąłem pracę na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie jako pracownik naukowo-dydaktyczny, gdzie uzyskałem stopień naukowy doktora nauk prawnych.

Po ukończeniu aplikacji radcowskiej rozpocząłem pracę jako Radca Prawny w jednostkach administracji publicznej, prowadząc jednocześnie własną kancelarię i obsługując na stałe podmioty prowadzące działalność gospodarczą, którą to działalność cały czas kontynuuję i rozwijam.

Kancelaria Radcy Prawnego Piotr Mikołajczyk

Nasze usługi

Kancelaria świadczy usługi prawne zarówno dla Klienta indywidualnego jak i instytucjonalnego

Piotr Mikołajczyk

Ukończyłem studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz filologię germańska na Wydziale Humanistycznym tegoż Uniwersytetu.

Jesteśmy bezpieczni

Podstawą współpracy z Klientem jest obustronne zaufanie, z tej też przyczyny gwarantujemy naszym Klientom najwyższy możliwy poziom poufności.

Zakres usług


Szkolenia z prawa Łódź

Doradztwo prawne

Wskazujemy optymalne i bezpiecznie rozwiązania w zakresie realizacji zakładanych przez Klienta celów, minimalizujące ryzyko powstania ewentualnego sporu.

Windykacje Łódź

Umowy

Zajmujemy się sporządzaniem umów zarówno tych mniej skomplikowanych, jak i złożonych, w tym z zakresu prawa budowlanego, jak i branży IT.

Opinie prawne Łódź

Negocjacje

Prowadzimy negocjacje zarówno na etapie przed zawarciem umowy, czy skierowaniem sprawy do sądu, jak i na etapie toczącego się postępowania sądowego.

kancelaria Łódź

Spory sądowe

Reprezentujemy stronę, prowadzimy spór przed sądem, zajmujemy się egzekwowaniem obowiązków wynikających z orzeczeń sądowych.

Obsługa prawna Łódź

Windykacje

Prowadzimy działania zmierzające do wyegzekwowania przysługujących Klientowi wierzytelności.

outsourcingu usług prawnych Łódź

Szkolenia

Szkolenia ukierunkowane są przede wszystkim na przekazanie wiedzy praktycznej, w większości są to szkolenia o charakterze wysoko specjalistycznym.

Radca Prawny Łódź

Opinie prawne

Sporządzamy opinie prawne na podstawie przedłożonych i zgromadzonych przez Kancelarię materiałów źródłowych. Sporządzone przez nas opinie cechują się zwięzłością.

Język niemiecki Łódź

Obsługa prawna

Zajmujemy się kompleksową obsługą prawną podmiotów prowadzących działalność gospodarczą oraz jednostek administracji publicznej w ramach outsourcingu usług prawnych.

692

Wygranych spraw

223

Zaufało już nam

452

Pozytywnych opinii

742

Zadowolonych klientów

“Istnieje owo niepisane, lecz przyrodzone prawo, iż siłę siłą odeprzeć wolno" - Cyceron.

JESTEŚMY BEZPIECZNI

Podstawą współpracy z Klientem jest obustronne zaufanie, z tej też przyczyny gwarantujemy naszym Klientom najwyższy możliwy poziom poufności. Proszę pamiętać, że obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej przez radcę prawnego wynika z:

1. Przepisów art. 3 ust. 3-6 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o Radcach Prawnych i tak:

a. Radca prawny jest obowiązany zachować w tajemnicy wszystko, o czym dowiedział się w związku z udzieleniem pomocy prawnej.

b. Radca prawny nie może być zwolniony z obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej co do faktów, o których dowiedział się udzielając pomocy prawnej lub prowadząc sprawę.

c. Obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej nie dotyczy informacji udostępnianych na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1505, z późn. zm.) – w zakresie określonym tymi przepisami;

2. Treści roty ślubowania składanego przez radcę prawnego, zgodnie z treścią której Radca Prawny zobowiązany jest do zachowania tajemnicy zawodowej;

art. 9 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego, który stanowi, że obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej w stosunku do wszelkich informacji uzyskanych od klienta w związku ze świadczeniem pomocy prawnej jest podstawą zaufania klienta do radcy prawnego i właściwego świadczenia usług prawnych. Zachowanie tajemnicy zawodowej stanowi istotę gwarancji wolności jednostki oraz prawidłowego funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości.

JĘZYK NIEMIECKI


orzeczenia sądowe Łódź

Obsługa prowadzona jest przeze mnie także w języku niemieckim, co wynika z faktu, że jestem absolwentem filologii germańskiej, posiadam nadto certyfikat Kleines Deutsches Sprachdiplom Instututu Geothego w Monachium, od wielu lat zajmuje się tłumaczeniami prawniczymi z języka niemieckiego i na język niemiecki.

Kancelaria świadczy usługi prawne zarówno dla klienta indywidualnego jak i instytucjonalnego, w tym jednostek administracji publicznej, zarówno rządowej jak i samorządowej. Zakres usług - doradztwo prawne, umowy, negocjacje, analizy, opinie prawne, spory sądowe, szkolenia, audyty, klient indywidualny i instytucjonalny.

OPINIE KLIENTÓW


usługi prawne Łódź
Marek Duński

Analityk

Serdecznie dziękuje kancelarii pana Piotra za współpracę. Pomogli mi w problemie przy którym inni rozkładali ręce.

sporządzaniem umów Łódź
Katarzyna Dziobak

Grafik

Pan Piotr jest wspaniałym człowiekiem. Nasza firma miała kłopoty z Niemieckim klientem. Bez jego tłumaczeń nie wiem jak ta sprawa by się potoczyła.

prawo budowlane Łódź
Jacek Gonio

Właściciel kawiarni

Pełen profesjonalizm. Profesjonalizm w najmniejszym calu

Usługi prawne Radca Prawny ŁódźImie i nazwisko
Adres email
Telefon kontaktowy
Tresc wiadomosci
Przepisz postępowania sądowe Łódź zmień
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Kancelaria Rady Prawnego Piotr Mikołajczyk w celu przesyłania treści marketingowych na mój adres e-mail podany powyżej w formularzu kontaktowym. W przeciwnym razie prosimy o kontakt telefoniczny.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów, staramy się być mobilni i w razie takiej potrzeby dojeżdżamy do siedziby Klienta. Z tego też względu spotkania w Kancelarii możliwe są po wcześniejszym umówieniu terminu.

Doradztwo prawne Łódź

Nasza lokalizacja

Licznik Odwiedzin

076958

Spory sądowe Łódź

Ta strona korzysta z plików cookie ("ciasteczka"). Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z cookies Wejście

Negocjacje Łódź Szkolenia z prawa Łódź Windykacje Łódź Opinie prawne Łódź kancelaria Łódź

Copyright © Kancelaria Radcy Prawnego Piotr Mikołajczyk | Projekt i wykonanie Obsługa prawna Łódź WGB-Group