About us

Nasze usługi

Kancelaria świadczy usługi prawne zarówno dla Klienta indywidualnego jak i instytucjonalnego

Piotr Mikołajczyk

Ukończyłem studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz filologię germańska na Wydziale Humanistycznym tegoż Uniwersytetu.

Jesteśmy bezpieczni

Podstawą współpracy z Klientem jest obustronne zaufanie, z tej też przyczyny gwarantujemy naszym Klientom najwyższy możliwy poziom poufności.

Nasze usługi

Kancelaria świadczy usługi prawne zarówno dla klienta indywidualnego jak i instytucjonalnego, w tym jednostek administracji publicznej, zarówno rządowej jak i samorządowej. Zakres usług - doradztwo prawne, umowy, negocjacje, analizy, opinie prawne, spory sądowe, szkolenia, audyty, klient indywidualny i instytucjonalny.
Obsługa prowadzona jest przeze mnie także w języku niemieckim, co wynika z faktu, że jestem absolwentem filologii germańskiej, posiadam nadto certyfikat Kleines Deutsches Sprachdiplom Instututu Geothego w Monachium, od wielu lat zajmuje się tłumaczeniami prawniczymi z języka niemieckiego i na język niemiecki.

Dziedziny prawa, w których specjalizuje się prowadzona przez mnie Kancelaria, to:

 • działalność podmiotów leczniczych, w tym refundacja leków, zamówienia publiczne w sektorze ochrony zdrowia;
 • prawo medyczne, w tym „błąd w sztuce”;
 • prawo farmaceutyczne;
 • prawo żywnościowe, a w szczególności prawo weterynaryjne;
 • prawo zamówień publicznych;
 • postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne;
 • prawo spadkowe
 • prawo nieruchomości, w tym:prawo własności nieruchomości, użytkowanie wieczyste i prawa rzeczowe ograniczone,
 • prawo geodezyjne i kartograficzne,
 • prawo budowlane,
 • planowanie i zagospodarowanie przestrzenne.

Prowadzona przeze mnie Kancelaria współpracuje w wieloma specjalistami z poszczególnych dziedzin prawa, zarówno z praktykami (radcami prawnymi, adwokatami, notariuszami, komornikami, biegłymi rewidentami) jak i teoretykami, pracownikami naukowymi Wydziałów Prawa i Administracji różnych uniwersytetów.

Współpraca ma też charakter transgraniczny, głównie z prawnikami z Niemiec.

Zakres usług


fraza2

Doradztwo prawne

Wskazujemy optymalne i bezpiecznie rozwiązania w zakresie realizacji zakładanych przez Klienta celów, minimalizujące ryzyko powstania ewentualnego sporu.

fraza3

Umowy

Zajmujemy się sporządzaniem umów zarówno tych mniej skomplikowanych, jak i złożonych, w tym z zakresu prawa budowlanego, jak i branży IT

fraza1

Negocjacje

Prowadzimy negocjacje zarówno na etapie przed zawarciem umowy, czy skierowaniem sprawy do sądu, jak i na etapie toczącego się postępowania sądowego.

fraza2

Spory sądowe

Reprezentujemy stronę, prowadzimy spór przed sądem, zajmujemy się egzekwowaniem obowiązków wynikających z orzeczeń sądowych.

fraza3

Windykacje

Prowadzimy działania zmierzające do wyegzekwowania przysługujących Klientowi wierzytelności.

fraza1

Szkolenia

Szkolenia ukierunkowane są przede wszystkim na przekazanie wiedzy praktycznej, w większości są to szkolenia o charakterze wysoko specjalistycznym.

fraza2

Opinie prawne

Sporządzamy opinie prawne na podstawie przedłożonych i zgromadzonych przez Kancelarię materiałów źródłowych. Sporządzone przez nas opinie cechują się zwięzłością.

fraza3

Obsługa prawna

Zajmujemy się kompleksową obsługą prawną podmiotów prowadzących działalność gospodarczą oraz jednostek administracji publicznej w ramach outsourcingu usług prawnych.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów, staramy się być mobilni i w razie takiej potrzeby dojeżdżamy do siedziby Klienta. Z tego też względu spotkania w Kancelarii możliwe są po wcześniejszym umówieniu terminu.

Godziny Otwarcia

 • Poniedziałek 10:00-18:00
 • Wtorek 10:00-18:00
 • Środa 10:00-18:00
 • Czwartek 10:00-18:00
 • Piątek 10:00-18:00
 • Sobota nieczynne
 • Niedziela nieczynne

Nasza lokalizacja

Licznik Odwiedzin

002789


fraza2

Ta strona korzysta z plików cookie ("ciasteczka"). Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z cookies Wejście

fraza3 fraza1 fraza2 fraza3 fraza1